Zo-Manno

  •  ou pat konnen
  • Ouvri pou mwen
  • pa lage kow