Segael

  • Jaloux
  • Ker attaché
  • Koz si mwen
  • L’amitier hypo